PENSIOEN & VISIE

AOW CAO Pensioen Werk & Wonen Zorg

 

NIEUWSINFO      Pensioen-en-Visie.NL

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Up-date           7-8-2012 19:59

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Printversie

Het Kunduzakkoord Lenteakkoord ?                                           

 

Het Lenteakkoord, Kunduzakkoord, Wandelgangenakkoord of Vijfpartijenakkoord  is een hoofdlijnenakkoord.

Geaccordeerd met instemming  van de kamerfracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en ChristenUnie d.d. op 25 mei 2012.

 

Uitwerking en gevolgen hiervan worden weergegeven door:

 

Themabrief Pensioenen en AOW door de SER van 2-8-2012  SER

50Plus wil onderzoek naar korten pensioenen 50+Bericht & Monitor

FNV ABVAKABO BOUW Bondgenoten Visie op Kunduz 2013

Overzicht financiële gevolgen van het KUNDUS Akkoord 2013

Persbericht  Dekkingsgraad  ABP eind juni 2012  ABP-Nieuws

Dekkingsgraad & visie van PGZF eind juni 2012 PGZF-Nieuws

FNV visie op de pensioenfondsen Metaal-Elektro Metaal-Eectro 

Dekkingsgraad versus Premie Opbouwpercentage Dekkingsgraad

Overzicht voorgenomen kortingen Pensioenfondsen Kortingen-Index

Meldpunt Pensioenkorting nu reeds met succesgeopend  Meldpunt

Onderhandelingsakkoord van Socialepartners SER Pensioen 2011

 

Mail uw visie of aanvulling op naar: acpw-persdienst@xs4all.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Websites Pensioenen

 Pensioenbehoud Visie Kundus 2013 Dekkingsgraad PensioenAkkoord Korting Pensioenfederatie VDAB-Pensioen  A-factor  ABP-Doorsneepremie Pers