Welten  - Wft Ex@mentraining ROC B&V

Wft actualiteit en continuïteit

Welten (www.welten.eu) heeft een compleet pakket Wft-opleidingen ontwikkeld, gericht op het behalen en behouden van Wft-certificering. Welten verzorgt ook de Permanente Educatie Wft.

Wft Basis financiële dienstverlening

Wft Hypothecair Krediet incl. Wft Beleggen

Wft Consumptief Krediet

Wft Verzekeren Leven incl. Wft Beleggen

Wft Verzekeren Schade Particulier

Wft Beleggen

Wft Verzekeren Schade Zakelijk (MKB)

 

Uitgekiende methodiek

Bij Ex@mentraining Wft is gebruik gemaakt van Blended Learning. Deze methodiek bestaat uit:

1. Papieren
bronnenboek (desbetreffende Wft module).
2.
Digitaal werkboek (via het internet) en verwijzingen naar een papieren bronnenboek.
3.
Gratis: Portal via internet met toegang tot Docentenhandleidingen, Casuïstieken en Oefenvragen.

Door deze interactieve opzet kan een cursist zelf eenvoudig bepalen over welke kennis hij of zij al wel of nog niet beschikt. Aan de hand van online feedback op plm. 300 oefenvragen per module en verwijzingen naar het theoretisch bronnenboek kan de cursist zich focussen op de kennis die hij of zij nog niet beheerst. De docent heeft de beschikking over een docentenhandleiding en vele casuïstieken.

Referenties

Vele Banken, Verzekeraars en Intermediairs maken gebruik van de Wft ex@mentraining van Welten. Sinds begin 2008 maken ook steeds meer ROC’s B&V gebruik van de Wft ex@mentraining. Belangrijke kenmerken die men aangeeft:

- goede leesbaarheid, prettig taalgebruik (“niet stoffig”) voor onze medewerkers / cursisten / leerlingen

- mooi aanvullend beeldmateriaal: illustraties, kleurendruk
- “het beklijft, het maakt het levendig voor onze leerlingen”
- goede oefenmogelijkheden via digitale oefentoetsen

- “op deze wijze behalen onze leerlingen hogere slagingspercentages”
- erg fijne en bruikbare docentenhandleidingen en casuïstieken: “ik hoeft niets meer zelf te ontwikkelen”

 

Contact
Heeft u behoefte aan een inkijkexemplaar (bronnenboek) en een gast-inlogcode van een desbetreffende Wft module, dan kunt u contact opnemen met mevr. Linda van Dorenmalen: 0497-594850 / l.vandorenmalen@welten.eu. Bij haar kunt u ook uw bestellingen plaatsen.

Heeft u behoefte aan een presentatie op uw school t.b.v. docenten, dan kunt u contact opnemen met dhr. Marc de Meij 06-51225565 / m.demeij@welten.eu.

 

Printversie: Welten      Website: Welten    Website: VDAB    VDAB - Bokaal    VDAB - Nieuws