NEDERLAND VERDEELT BETER ?

 

De politiek uit zich op dit moment over het bestendig maken van de vergrijzing zonder

aan te geven door wie en hoe de vergrijzingrekening zal worden voldaan. Binnen de

politiek dient de norm voor een bestendig belasting- en premiestelsel een eerlijke

verdeling over de verschillende inkomens- en leeftijdsgroepen te zijn, waarbij ook een

bestendige oude dag gegarandeerd kan worden zonder de rekening uitsluitend bij de

jongere generatie neer te leggen. Het toestaan van een leeftijdsafhankelijke

hypotheekrenteaftrek kan één oplossing zijn, het verstrekken van leeftijdsafhankelijke

woonsubsidie een andere.

 

Arnoud Bosch - Hillegom   Ga naar: Opinie Woonsubsidie < -- > Hypotheekrenteaftrek

 

Hypotheekrenteaftrek aast op ongedekte woekercheque 

 

Arnoud Rademaker:  Economisch weerbericht 76

 

Hypotheekrenteaftrek H-woord. 

Ook het CDA en VVD, PVV  kunnen niet meer het  H - woord negeren volgens het rapport over de brede heroverwegingen ( m.b.t. Wonen- Hypotheken-  en Huren )  van de overheid die op 1 april 2010 is gepresenteerd.  Rapport wonen  01-04-2010 Samenvatting Volledigrapport

 

Welke politieke partij durft deze stelling over de Hypotheek renteaftrek in haar verkiezingsprogramma nu op

te nemen met de stelling?  Prijsdalingen zijn onvermijdelijk in de woningmarkt met of zonder H woord 

Of is de leeftijdsafhankelijke hypotheekrenteaftrek een redelijk alternatief ?

 

Stelling:

Door de hypotheekrenteaftrek betalen de jongeren tweemaal voor de vergrijzing.

             Door te hoge vastgoedprijzen gecreëerd door extra financiële lucht in de koopprijs.

Door extra aanbod na 20 jaar ( na 2030) na de vergrijzing door bevolkingsafname.

 

Met dank aan de politiek van behoud en zekerheid.

 

Willem Arnoud                  Zie ook: Persbericht CBS  en Krimp in Groningen  en Visie NVB 2004 

 

Het draaipunt van CDA is nu de hypotheekrenteaftrek een breekpunt te noemen!!

Hypotheekrenteaftrek ( H-Woord ) is bespreekbaar volgens de uitspraak van de CDA fractie bij de algemene beschouwingen in de Tweedekamer van16 september 2009.

Met het woningmarktrapport van juni 2009 van het CDA welke  is uitgebracht door een prominente adviescommissie van het CDA. Zal het slechts bij bespreekbaar blijven en niet worden uitgevoerd. 

 

Overzicht van actuele belastingplannen m.b.t. aankoop eigen woning en hypotheekrenteaftrek

Ga naar H Woord hypotheekrenteaftrek: Belast-plan2010     Wetsartikel over H-Woord per 15-09-09

 

Mini-Update. 

Een handig boekwerkje voor het cijfermatig onderbouwen van berekeningen

over Pensioen- en Financial Planning Levensverzekeringen Hypotheken en de

fiscale gerelateerde aspecten van deze producten.

 

Deze jaarlijkse uitgave van ZwitserLeven mag u niet missen bij uw studie- en

werkzaamheden binnen bedrijfstak Pensioen, Bank- en Verzekeringen.

 

Ga nu naar: Mini - Update 2011 van ZwitserLeven

 

Bereken gratis de bestaande (koopsom) opstalwaarde van een bestaande woning

volgens de woonwaarde index van het Kadaster:  Woonindex  of methode van CBS:  PBK-CBS

 

Voor uw toekomst over wonen en hypotheekrente(belasting)aftrek ga naar: www.H-woord.eu

 

Uitspraak Hoge Raad legt misbruik van “Algemene Voorwaarden” aan banden.  Visie op HR