.

 

 

Visie op een heel belangrijke Hoge Raad - Uitspraak over de vernietiging van de “Algemene Voorwaarden”.

 

Hoge Raad - Uitspraak art. 6.233 en  6.234 over (pre)contractuele verplichting van de aanbieder.

Op 11 februari  van dit jaar is de uitspraak gepubliceerd die de Hoge Raad 11 februari 2011 heeft gedaan over de geldigheid van Algemene Voorwaarden en tussentijdse wijzigingen daarvan. Een wijziging van de algemene voorwaarden moet door de wederpartij in een overeenkomst, uitdrukkelijk worden aanvaard om rechtsgeldig te zijn. Het is niet voldoende de wijziging

slechts 'openbaar te maken', bijvoorbeeld door publicatie op internet. Volgens VDAB-Talent  is deze uitspraak een ingrijpende verbetering van de rechtspositie van consumenten en afnemers die grote gevolgen kan hebben.

 

Saillantdetail  is de paradoxale uitleg tussen de inkoopafdeling  van  de Telecom provider als afnemer van producten en diensten

 en de verkoopafdeling  van  de Telecom provider als aanbieder van producten en diensten met betrekking tot het toepasbaar  verklaren van de  “Algemene Voorwaarden”

 

Met deze uitspraak kunnen aanbieders niet meer direct doorverwijzen naar  “Algemene Voorwaarden” zijn beschikbaar op internet.  Op de aanbieder (leverancier)  rust de bewijslast dat de consument / afnemer de algemene voorwaarden heeft ontvangen en geaccepteerd.  Hierdoor kunnen Telecom aanbieders, Banken, Verzekeraars, Financiële Dienstverleners,  Nutsbedrijven, Woningcorporaties,  DigiD,  Vervoersbedrijven  enz.  met een eenvoudig kennisgeving  niet meer automatisch stilzwijgend  “Algemene  Voorwaarden”  eenzijdig doorvoeren zonder goedkeuring van de wederpartij.

 

M.a.w. eenzijdig aangeboden wijziging hebben geen rechtsgrond en moeten dus bevestigd worden voor akkoord door de wederpartij. Derhalve hoeft de afnemer geen actie te ondernemen als deze met de wijziging niet eens is. Maar zal de aanbieder het contract moeten beëindigen met een Pro-Rata vergoeding.

 

Deze uitspraak is een bevestiging van het beginsel van Aanbod en Aanvaarden volgen BW.

 

Onderbouwing van de bovengenoemde stelling opgrond van deze uitspraak.

Deze uitspraak gaat uit van het beginsel Aanbod en Aanvaarden.

M.a.w. Als er afgeweken wordt van het Aanbod na het sluiten van een overeenkomst zal dit leiden voor diegene die het Aanbod heeft aanvaard (afnemer) dat er een nieuw Aanbod zal gedaan worden door afnemer.

Waardoor de rollen worden omgedraaid. Zie onderstaand schematisch voorbeeld.

 

Uitwerking als gevolg van de Hoge Raad uitspraak:

      Aanbod door leverancier inclusief verstrekte algemene voorwaarden.

Aanvaard door afnemer zal leiden tot een overeenkomst.

Resultaat de overeenkomst is tot stand gekomen

 

Leverancier komt tijdens contractsperiode met wijziging algemene voorwaarden

Afnemer heeft deze niet automatisch aanvaard door deze voorwaarden op te zoeken op internet.

Resultaat de afnemer kan zich beroepen op de oorspronkelijke overeenkomst.

 

Leverancier gaat de nieuwe algemene voorwaarden ter onder tekening c.q. elektronisch toezenden.

De afnemer heeft dus de keus aanvaarden of verwerpen. Als de afnemer niets doet dan  is volgens deze uitspraak

de oorspronkelijk overeenkomst van kracht. Tenzij in de oorspronkelijke overeenkomst is op genomen dat deze

bijniet aanvaarden van de nieuwe voorwaarden het contract ontbonden kan worden door de leverancier.

( Het initiatief moet dus uitgaan van aanbieder ) 

Bij niet aanvaarden door de afnemer moet de leverancier alsnog wel contractueel ontbinden  anders loopt de

overeenkomst door. Tenzij door de afnemer een nieuw wijzigings aanbod heeft gedaan die ook door leverancier

      is geaccepteerd. M.a.w. dus juridisch aanvaard.

 

      Zie voor de volledige tekst: LJN: BO7108  Hoge Raad 11 februari   2011.     Visie op HR uitspraak: Print-Visie

 

Het stilzwijgend wijzigen van de oorspronkelijke “voorwaarden” wordt hiermee door Hoge Raad beperkt.

          

 Examens-WFT.nlVDAB.nl , VDAB-Talent.nl  ,  VDAB-Persdienst.nlVDAB-Nieuws , VDAB-Bokaal.nlVDAB-BIO.nl  AJAX